Filtrácia

Celulózové vlákna GREENCEL pre filtráciu sú najčistejší druh celulózových vlákien a získavajú sa z vysokočistej bielenej buničiny mletím a triedením. Ide tak pomocnú filtračnú látku organického pôvodu.

Vlákna GREENCEL prinášajú účinné a nákladovo úsporné alternatívy kremeliny a perlitu, ktoré ponúkajú užívateľovi širokú škálu technických a ekonomických výhod.

Vlákna GREENCEL sa používajú v týchto oblastiach