Bukóza

BUKÓZA bola založená v roku 1948. Spoločnosť tvorili chemická, drevárska a energetická výroba.

V súčasnosti je nosným výrobkom sulfátová bielená buková buničina.

Spoločnosť začala v posledných rokoch investovať okrem iného aj do výroby práškovej celulózy, ktorá sa vyrába pod značkou GREENCEL.