História

GREENCEL s.r.o. vznikla v roku 2010 na základoch silnej spoločnosti s vyše 60-ročnou tradíciou výroby celulózy.

Intenzívne investície do výskumu, vývoja, moderných technológií a jedinečné vlastnosti vstupnej suroviny – sulfátovej bukovej celulózy sú základným kameňom pre široké produktové portfólio. Výroba „pod jednou strechou“ nám umožňuje dokonalú kontrolu kvality a riadenie kľúčových vlastností našich produktov.

Ako prvé začala spoločnosť vyrábať celulózové vlákna pre technické aplikácie. Postupne rozširovala svoje výrobné kapacity a diferencovala výrobu na tri oddelené výroby.